Introductie

Vele jaren heb ik rondgekeken in het filosofisch landschap. De daarbij opgedane ideeën, ervaringen en inzichten wil ik op deze site weergeven en verder onderhouden, in een voor mij min of meer samenhangende structuur. De titel Filosofietuin wijst als metafoor op deze persoonlijk gekozen onderwerpen, samenhang en het daarbij behorende onderhoud. (zie ook De tuinmetafoor

Mijn focus ligt op de moderne Westerse filosofie (ongeveer van de laatste 50 tot 100 jaar). Waar passend komen oudere, klassieke en Oosterse  filosofieën als vergezichten en/of bij historische notities ter sprake. Enkele specifieke onderwerpen heb ik na het afsluiten van mijn studie filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen verder uitgewerkt in de site Philosophygarden. Dit betreft met name cognitie filosofie van de techniek: On Artifact Design

Het is niet ongebruikelijk dat algemene inleidingen in de filosofie beginnen met de indicatie dat de Filosofie geen antwoorden geeft op vragen, maar wel kan helpen de vragen goed te formuleren. Dit is niet de positie die ik wil innemen. Op deze site werk ik zoveel mogelijk toe naar antwoorden maar er zijn ook veel vragen die gesteld worden waarvan we tot de conclusie moeten komen dat ze niet zinvol zijn. Natuurlijk blijven er dan nog vragen over niet (nog niet) beantwoord zijn, maar dat is een situatie die in elke wetenschap voorkomt. Dit zijn de uitdagingen voor de filosofen maar ik constateer dat veel van hen meer met het verleden bezig zijn dan met actuele vragen.

Natuurlijk zijn mijn keuzes / oplossingen subjectief. Dat is het kenmerk van een tuin. Iedere bezoeker wordt uitgenodigd te kiezen wat hij als elementen mee wil nemen en/of over de keuzes te discussiëren. 

Uitgangspunten van deze website:

Globaal overzicht en samenhang: 
                                                                    

figuur kan door browser niet worden weergegeven  Details worden in de verschillende secties verder uitgewerkt. Deze zijn te selecteren met topbalk. 

Voor meer over de navigatie opzet selecteer sitemap

Een van mijn specifieke interesse gebieden is: Postmodern zonder Postmodernisme

Filosofietuin        van Hans Tromp
Home