Nieuw op deze website
 
Op deze pagina worden de nieuwe secties en belangrijke wijzigingen van bestaande secties aangegeven.

2008-05-24    Structuralisme aangevuld

2008-01-03    Paper toegevoegt: Postmodern zonder postmodernisme

2007-12-11    Diagram van Kennistheorie bij Kant aangepast

2007-11-01    Toegevoegd: aanzet sectie logica, taalfilosofie opgesplitst in algemeen en formele taalfilosofie

2007-11-01    nieuwe vormgeving (vervanging frame structuur, meer gebruik van CSS sheets)

2007-08-02    Toegevoegd: subsectie taalfilosofie

2007-05-07     Sectie ethiek aangevuld met name de paragraaf pragmatisme en opmerkingen over taalgebruik

2007-03-15    Sectie ethiek aangevuld met name met diverse voetnoten mede naar aanleiding van colleges van P.van Tongeren

2006-10-27    Eerste aanzet Filosofenpaden toegevoegd met inleiding over pragmatisme

2006-05-22    sectie maatschappij toegevoegd 
                   sectie Mens/bewustzijn toegevoegd

2006-26-03    sectie Communicatie/metaforen toegevoegd
                    sectie Metafilosofie: eerst aanzet gemaakt, met sectie Postmoderniteit vs Moderniteit
                    sectie Mens/postmodernisme toegevoegd

2006-11-03:    sectie Communicatie/Paradoxen uitgebreid  

2006-03-03:    toegevoegd: Sectie Mens (existentialisme, structuralisme, pragmatisme)

2006-02-05:  toegevoegd: Pagina Tuinplan
                     bijgewerkt: Referenties

Start 1 februari 2006

 De Filosofietuin        van Hans Tromp