De Tuinmetafoor

Deze site is gebaseerd op het basis idee dat er een interessante overeenkomst is tussen het ontwerpen,aanleggen en onderhouden van een tuin en het omgaan met de vele aspecten van de filosofie. 
Een tuin is een uniek geheel zoals die wordt ontworpen en zich ontwikkelt. Een goede combinatie van architectuur, structuur en beplanting vormt een harmonisch geheel met perken, secties, en doorzichten, zijn specifieke kleurschakeringen, bladvormen en boom, struik structuren.

Filosofische publicaties worden zelden of nooit bijgewerkt, nieuwe publicaties bevatten dikwijls impliciete gedeeltelijke herroeping van voorafgaande, zonder dat het onderlinge verband duidelijk wordt gemaakt  

 

Deze Filosofietuin aanleggen en onderhouden betekent inspelen op de ontwikkeling, gedachten en ideeën worden opgepikt groeien als planten, bomen, soms moeten ze verplaatst worden, of gesnoeid, en in de schaduw kan weer iets nieuws kiemen. zoals in een tuin. 
Bezoekers worden uitgenodigd hierin zelf rond te dwalen en mede aan de hand van de hier gegeven overwegingen hun eigen keuze te maken, gedachten over te nemen, en / of te becommentariëren. 

Zoals tuinbezoekers doen op de open-tuin-dagen wanneer ervaringen, stekken en zaailingen worden uitgewisseld.

Een andere metafoor die op soortgelijke wijze wordt gebruikt is die van de filosofie als gebouw[ref.:SDB-HHF]. Ook dan spelen architectuur, vormgeving en indeling een rol echter het geheel is wat mij betreft te star en te statisch in vergelijking met een tuin.

Elke metafoor kent zijn beperkingen. De beperking van de tuin metafoor is dat de indeling in het platte vlak ligt. Daardoor is het niet mogelijk het zuidelijk deel weer op het noordelijk deel aan te laten sluiten anders dan met enkele verbindingspaden. Ook geeft het huidige plan nog te veel een scheiding tussen de verschillende gebieden. Zoals ook in een echte tuin zullen de begroeiing en de wijzigingen de scheidslijnen doen vervagen.

Filosofen over Tuinen

Filosofen hebben zich niet veel met Tuinen bezig gehouden. Men zou kunnen stellen dat de  filosofen veelal 'Stadse-mensen' zijn.

Een interessante analyse vond ik bij Stephen Toulmin [Terug naar de Rede p51ev]. Hij signaleert een interessante relatie tussen de tuincultuur en de filosofie in een land:

'De Franse tuincultuur in de 17de eeuw wordt gekenmerkt door strakke geometrische figuren met een minimum aan variatie in beplanting. Deze cultuur loopt parallel met het rationalisme van filosofen zoals Descartes. Daartegenover staat de landschappelijke tuin architectuur met lossere structuren, en veel variatie in beplanting. Deze liep parallel met het engelse empirisme. '

Cicero: 'Als je een tuin en een bibliotheek bezit heb je alles wat je nodig hebt'

Kant: 'wandelen in een bos doe ik bij voorkeur alleen, in een tuin ontmoet men anderen'

Tuin en omgeving

browser kan figuur niet weergeven xx
   

Associaties

Het is verleidelijk de metafoor ver uit te werken en filosofen / filosofiën te associeren met planten.

Een eerste aanzet van de plantenlijst is hieronder weergegeven (vergeet de humor niet).

Let op: In de filosofie tuin is winterhardheid geen probleem.

 
botanische naam nederlandse naam filosoof
filosofie
toelichting
Olea europeae Olijfboom Aristoteles Groenblijvend, kan eeuwen oud worden en blijft op hoge leeftijd vrucht geven;
Quercus robur eik Emanuel Kant Robuste boom die eeuwen oud wordt;
   Corylus avellana    Contorta Kronkel Hazelaar Friedrich Nietzsche Als struik wat warrig maar er zijn weinig struiken waarvan een tak zovaak in een bloemstuk wordt ver
Salix x chrysocoma
syn, S.Alba 'Tristes'
Treurwilg Arthur Schopenhouwer De filosoof van 'geween en tandengeknars' [R.Safranski 2006 p14]
Citrus sinasappel boom Fenomenologie Directe waarneming vanuit meerdere intentionaliteiten: zicht, geur, smaak, vrucht
Hemerocalis soorten Daglelie soorten Levenskunst honderden soorten, elke bloem bloeit maar een dag maar wel elke dag nieuwe bloemen, meeste soorten z

paddenstoelen Structuralisme Zichtbare elementen van onderliggende structuren

Filosofietuin        van Hans Tromp
Home