Communicatie
Communicatie


Mens en maatschappij zijn ondenkbaar zonder communicatie. Daarmee is het een van de belangrijkste aspecten van het menszijn. Ook voor het  filosofie bedrijven moet het een van de belangrijkste aspecten van onderzoek zijn. Helaas wordt dit veelal onvoldoende onderkend. 
Binnen dit hoofdthema Communicatie kunnen we de volgende gebieden onderscheiden:

Maak keuze in de linker kolom
xx 


Communicatiefilosofie


Onder Domein taal versta ik het taalgebruik in zijn context. "Langs elkaar Communicatie", misverstanden ontstaan met name wanneer  vanuit een een bepaalde invalshoek uitingen gemaakt worden die door anderen anders geïnterpreteerd worden.  
De filosofische analyse van dit fundamentele communicatie probleem vinden we oa: in de Fenomenologie (zie intentionaliteit), het postmodernisme van oa JF Lyotard (zie Le differrénd) en in Wittgensteins benadering in zijn Logische Untersuchungen waarbij hij spreekt van Taalspelen.

Ook voor een zuivere argumentatie dienen de tegen/argumenten niet over te springen naar een ander domein (zie voorbeeld1) De eerste stap om dit soort problemen te vermijden is ze te onderkennen. Als men naar een oplossing wil streven, dat is om politieke en/of tactische reden lang niet altijd het geval, zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. Tracht gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden. Dit  vormt dan wel een goede basis om verder te gaan maar het kan wat tijdrovend zijn. In een aantal gevallen liggen de uitgangspunten zo vast en ver uit elkaar dat deze mogelijkheid vevalt.

  2. Gebruik de taal en begrippen van de ander en formuleer in dat domein 

  3. Onderzoekt of het toch niet mogelijk is tot gelijke conclusies te komen. Dit ziet men bv in de politiek bij ad-hoc coalities.  (Zie voorbeeld 2)

Filosofietuin        van Hans Tromp
Home