Paradoxen 

Onder een paradox, in strikte, verstaan we een uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is.  Op verschillende gebieden zijn in de loop van de tijd uitspraken of redeneringen "gevonden" die met zichzelf in tegenspraak zijn en waarvan men niet eenvoudig kan aangeven waar de "fout" zit.
Tegenspraken met de intuïtie worden ook nogal eens van het etiket  paradox voorzien. 

xx

Home

copyright afb: Freek van Ginkel

Paradoxen lijken dikwijls op het eerste gezicht een grap, het is ook leuk om je er mee bezig te houden maar tegelijkertijd geven de echte paradoxen bepaalde fundamentele problemen weer. 
Ze veroorzaken  twijfel, over ons kennen en/of over ons taalgebruik. Als we niet meer eenduidig kunnen communiceren dan hebben we serieuze problemen! Echter paradoxen kunnen ook bijdragen aan eenduidig taalgebruik doordat de oplossingen regels voor eenduidigheid afdwingen.

In het algemeen kan men stellen dat wanneer binnen een bepaalde context paradoxen onderkent kunnen worden er iets, soms fundamenteel, mis is met de regels die men binnen die context hanteert. De oplossing vindt men in het algemeen niet binnen die context maar ziet men pas als men voldoende afstand neemt door buiten die context te stappen.

Een aantal paradoxen zijn bekend onder de naam van de "vinder". In de loop der eeuwen zijn een groot aantal paradoxen beschreven [ref MC-PAZ beschrijft er meer dan 70, meestal zonder "oplossing"] maar veel paradoxen zijn (mijns inziens) varianten op een beperkt aantal basis concepten.

 zoals:

Deze paradoxen ontstaan door een onjuist rekenmodel: doordat gerekend wordt met veranderingen van plaats en tijd als discrete stappen zonder gebruik te maken van de notie snelheid. Men afzonderlijk in plaats van met snelheid en tijd.

 

 

 

 

 

Deze paradox dateert al van de Griekse oudheid. Het probleem van dit type paradoxen wordt duidelijk  veroorzaakt door de vaagheid van het woordgebruik -in dit geval de term 'berg'-. Opgemerkt moet worden  dat het introduceren van een grijs/overgang gebied het probleem niet oplost. de vraag blijft dan wanneer  de grens van dit overgangsgebied overschreden wordt. Waarschijnlijk is dit de meest in de praktijk voorkomende paradox hoewel dikwijls impliciet. Niet alleen in het dagelijks leven maar ook in diverse wetenschappen zijn vage termen niet te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan termen als: volwassen, toerekeningsvatbaar, onder invloed van alcohol, rood te onderscheiden van oranje, De breedte van een elektrische puls met niet ideaal steile flanken, de ondersoorten in de biologie, etc.  Bij het zien van deze voorbeelden wordt al duidelijk hoe we er praktisch mee omgaan. Afhankelijk van de context worden eventuele problemen opgelost door tussengebieden te duiden of door min of meer willekeurige grenzen te introduceren. (zie voorbeelden vaagheidparadoxen). [Voor een theoretische analyse zie:ref BVK-VU].

Het standpunt van de wiskundige/filosoof Frege: 'vage termen dienen niet gebruikt te worden' is in het dagelijks leven en in de meeste wetenschappen (waarschijnlijk zijn alleen bepaalde delen van de wiskunde uit te zonderen) niet houdbaar en ook niet nodig. 
Nodig is het probleem tijdig te onderkennen en naar behoefte tussen termen en/of min of meer willekeurige grenzen vast te stellen.
De filosofische vraagstelling/analyse verschuift met deze pragmatistische oplossing naar het domein van maatschappelijke consensus
, autoriteit en machtsprocessen (zie bijvoorbeeld het voorbeeld van 'armoede')  

 

 

 

 

 

 

 

Concrete Voorbeelden

Vaagheidparadoxen

Oranjerood  
Het voorbeeld (prima passend in mijn filosofietuin!)wat ook in de literatuur wel gebruikt wordt is het onderscheid tussen Oranje en Rood. Het is voor proefpersonen niet mogelijk eenduidig een overgangspunt aan te geven in een (semi-) continue verlopende overgang van Rood naar Oranje respectievelijk omgekeerd van Oranje naar Rood. In het dagelijks gebruik is er indien nodig de uitdrukking 'Oranjerood'. Wanneer dit onvoldoende is in een bepaalde context introduceert men specifieke oplossingen

Voorbeeld:  voor het beschrijven van bloemkleuren heeft de Engelse 'Royal Horticultural Society' in samenwerking met de 'Flower council of Holland' kleur kaarten geïntroduceerd die bijvoorbeeld voor het tussengebied Orange-Red 24 scharkeringen definiëren, met drie cijfers en een letter. (eventueel kan men nog aangeven dat een bepaalde kleur zich tussen twee benoemde in bevindt. 


Door het voorwerp door het gat in de kaart te bekijken wordt de beoordeling makkelijk gemaakt

Filosofietuin        van Hans Tromp
Home