Existentiele Fenomenologie


Fenomenologie en Existentialisme

Begin van de vorige eeuw werd de grondslag voor de Fenomenologie gelegd door Husserl, zijn focus was een wetenschappelijke grondslag voor de kennisleer. Hij stond daarmee aan het begin van een vrij brede Europese stroming die met name veel invloed kreeg in de sociale wetenschappen. Het filosofisch mensbeeld op basis van de fenomenologie werd fundamenteel  uitgewerkt door zijn leerling Martin Heidegger echter in een vrij abstracte vorm. Van daaruit en daarnaast mede onder invloed van Nietzsches werk ontstond de stroming die wordt aangeduid als het  existentialisme die het mensbeeld verder uitwerkte. 

Filosofietuin       filosofenpaden (in aanleg)

home