Filosofen paden Navigatie: de keuze van het pad in de kop van deze pagina geeft de keuze aan van de wat mij betreft belangrijkste filosofische stromingenvan onze tijd. Maar daarnaast er zijn twee oude filosofen waar we niet omheen kunnen .

Via deze pagina's kan de filosofie tuin doorlopen worden in de richting van de filosofen, filosofische stromingen.

De meeste filosofen hebben hun \soms specifieke/ steentje, plantje bijgedragen aan wat we meestal kunnen samenvatten in hoofdstromingen waarin dan de hoofd thema's van de filosofie (Mens, Maatschappij, Kennen en Communicatie) al dan niet volledig aan de orde komen.

Een uitzondering vormen de twee grote filosofen van de westerse filosofie: Aristoteles en Kant, zij dekken de hoofdthema's zodanig breed af dat het zinvol is er een specifiek pad voor aan te leggen.

De paden volgen voor zover van toepassing hetzelfde navigatie model in de linker kolom:

De Filosoof / Filosofen
Mensbeeld
Maatschappij
Kennis
Communicatie

Filosofietuin       filosofenpaden (in aanleg)