Postmodernisme

Ik wil duidelijk onderscheid maken tussen wat ik aanduidt met het Postmodernisme en de veel brederre stroom van filosofische activiteiten die ik aanduidt met het postmoderne denken. In die brede stroom zie ik ook de hoofdlijnen van het pragmatisme en de fenomenologie. Wellicht zou de aanduiding: kritisch-pragmatisme daarvoor een passende zijn. van Peursen selde voor een vergelijkbare cluster de naam surrealisme voor, maar die heeft al te sterk een andere betekenis en heeft mede daardoor dan ook geen navolging gekregen. Zowel het Postmodernisme en als het meer algemene  postmoderne denken zetten  zich af tegen het specifieke modernistische denken waarvan dan Kant gevolgd door het Neokantianisme gezien kan worden als kenmerkend.
In een separaat paper [zie link: Postmodern zonder Postmodernisme] ga ik dieper in op die algemene stroom van het postmoderne denken t.o.v. die specifieke Postmodernistisch filosofen die wat mij betreft meer als randverschijnsel te beschouwen zijn.

Filosofietuin       filosofenpaden (in aanleg)

home